Jun 15, 2018 ข่าว

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ “Puri-na”

พิวรีน่า คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ผัก เป็นผักไฮโดรโปรนิกส์ที่ปลูกภายใต้การควบคุมภายในอาคารโดยใช้แสงเทียม “​Vege​-factory”

เราเพิ่งเปิดเว็บไซต์ “Puri-na” เราจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Puri-na อย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์นี้

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราผ่าน  “แบบฟอร์มสอบถาม”