Jul 11, 2018 ข่าว

จากงาน TOYOTSU JAPAN FESTIVAL 2018 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นเกียรติสำหรับการเยี่ยมชมบูธ พิวรีน่า

สำหรับลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างคะ กับรสชาติผักกาดหอมของพิวรีน่า  สำหรับการเพาะปลูกที่เป็นลักษณะแนวตั้งแบบปิด

และการปลูกภายใต้การควบคุมอุณหภูมิภายในฟาร์มของเรา

กราบขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูง  สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบูธ พิวรีน่า

นอกจากนี้  หากมีข้อสงสัยใด ๆ  โปรดติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มสอบถาม