Sep 19, 2018 ข่าว

เนื่องจาก การเริ่มเพจ Puri-na ใน Facebook

บริษัทฯจึงประสงค์จะประกาศนโยบายสื่อสังคมสำหรับผู้ใช้สื่อของ ไทคิชา (ไทยแลนด์)

กรุณาอ่านนโยบายเพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกท่าน

นโยบายดังกล่าว บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อเราในหน้า contact