Nov 16, 2018 ข่าว

Vege-Factory ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Mikke Go Japan !! ที่ช่อง AMARIN TV

และได้แนะนำวิธีการเพาะปลูกผักกาดหอมในแบบแนวตั้งภายในอาคารของโรงงาน Vege-Factory

ท่านสามารถติดตามรายการ ตามวันและเวลาดังนี้..

 

【On Air Time】

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

เวลา 08.00 น. – 08.30 น.

 

ในภารกิจครั้งนี้คือ  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 2 คน จากประเทศไทย

ได้มาเยี่ยมเยือนที่เมือง ฮอกไกโด โฮกุริกุและโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่น

พวกเขาได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั่งเดิมของประเทศญี่ปุ่น

อีกทั้งได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

 

ภายใต้ความร่วมมือของ NOUMANN Mihama Factory (Fukui Prefecture)

ได้มีการแนะนำโรงงาน Vege-Factory ในภูมิภาคโฮกุริกุ

 

นอกจากนี้ โรงงาน Vege-Factory ในประเทศไทย ก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และผักกาดหอมที่ปลูกในโรงงาน Vege-Factory ได้กำหนดการจำหน่ายภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “พิวรีน่า (Puri-na)”

 

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ พิวรีน่า (Puri-na)

ทางเราจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบผ่านทาง Puri-na Website หรือ Puri-na Facebook

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดตามจากท่าน..

 

【Mikke GO Japan!!】